ระบบการปกครองประเทศซีเรีย

syrian__

ประเทศซีเรียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ในเวลานี้ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ไม่ใช่เรื่องของการท่องเที่ยวหรือเศรษฐกิจที่ต้องการทำการค้าด้วยแต่อย่างใดทว่ากลับเป็นเรื่องของปัญหาภายในประเทศที่ยังคงคุกรุ่นมาต่อเนื่องยาวนาน ในแต่ละวันต้องมีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุของสงครามเป็นจำนวนมาก สภาพบ้านเรือน สถานที่สำคัญต่างๆ ก็พังทลายเหลือเพียงเศษซากที่แทบไร้ความหมาย สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในซีเรีย ด้วยปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทำให้หลายคนมีข้อสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นซีเรียมีรูปแบบการปกครองแบบใดกันแน่ ก็ลองมาทำความเข้าใจกันดูว่าเป็นอย่างไร

Rule_of_Syria

ระบบการปกครองในประเทศซีเรีย

ประเทศซีเรียหรือ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ใช้การปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐภายใต้การปกครองโดยทหาร หรือ Republic under an authoritarian military-dominated regime นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา ประมุขของประเทศจะเป็นประธานาธิบดี มีระบบการเลือกตั้งทุกๆ 7 ปี หัวฝ่ายบริหารจะเป็นของนายกรัฐมนตรี ด้านประธานาธิบดีจะมีหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีด้วย ศูนย์กลางของประเทศจะอยู่ที่เมืองหลวงชื่อว่าดามากัส มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นทั้งหมด 14 จังหวัด ประกอบไปด้วย Al Hasakah, Al Ladhiqiyah} Al Qunaytirah, Ar Raqqah, As Suwayda’, Dar’a, Dayr az Zawr, Dimashq, Halab, Hamah, Hims, Idlib, Rif Dimashq, Tartus ได้รับเอกราชเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2507 มีการใช้รัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2516 ในส่วนของฝ่ายบริหารจะมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ ด้านของคณะรัฐมนตรีจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหาร ส่วนคณะรัฐมนตรีเหล่านี้ต้องได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี ส่วนประธานาธิบดีเองก็ต้องได้รับการยอมรับด้วยวิธีประชามติ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ปี ซึงตัวประธานาธิบดีเองยังมีหน้าที่ในการแต่งตั้งรองประธานาธิบดี, นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ด้านของฝ่ายนิติบัญญัติ จะใช้ระบบสภาเดียว หมายความว่า สมัชชาประชาชน People’s Council or Majlis al-Shaab จะมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 250 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งระบบคะแนนนิยม สามารถดำรงตำแหน่งได้นาน 4 ปี ทางฝ่ายตุลาการ ระบบกฎหมายตั้งอยู่บนพื้นฐานกฎหมายของอิสลามพร้อมกับศาลพลเรือน จะมีศาลพิเศษทางศาสนา, ไม่ยอมรรับการบังคับคดีของศาลระหว่างประเทศ มีด้วยกันทั้งหมด 3 ศาล ประกอบไปด้วย ศาลสูงสุด, ศาลสูง และศาลความมั่นคงแห่งรัฐ

ส่วนในเรื่องของกฎหมาย ประเทศซีเรียจะใช้การผสมผสานระหว่างประมวลกฎหมายฝรั่งเศสและอ็อตโตมัน ในส่วนของเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวและศาลครอบครัวก็จะใช้กฎหมายอิสลามเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา จริงๆ แล้วหากมองผิวเผินก็เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจไม่น้อย แต่ติดนิดเดียวตรงที่เรื่องของสงครามนี้ทำให้ความงดงามก็หายตามไปด้วยเช่นเดียวกัน ถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างมากกับสิ่งทีเกิดขึ้นเวลานี้